Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Žaškov

[Zasko, Zsaskó, Zassko, Zaschkó, Žasskow]

okres Dolný Kubín, Žilinský kraj

farnosť Žaškov, dekanát Dolný Kubín, Spišská diecéza

Kostol sv. Gála [r. kat. farský]


Kostol sv. Gallusa, opáta – renesančný, postavený v r. 1625, zbarokizovaný v 1. polovici 18. storočia, ďalšie úpravy v r. 1850 – 1852 a v 20. storočí. Jednoloďový, segmentovo zakončený priestor s predstavenou vežou a pristavanou sakristiou.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE