Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Abrahámovce

[Ábrahámfalva, Abrahamsdorf, Abrahamowcze, Abrahamovce-Pikovce]

okres Kežmarok, Prešovský kraj

farnosť Abrahámovce, dekanát Kežmarok, Spišská diecéza

Kostol sv. Šimona a Júdu [r. kat. farský]

a/Abrahamovce_svSimonJuda_04.jpg

Pôvodne gotický kostol z 1. polovice 14. storočia, neskoršie upravovaný. Veža pristavaná v roku 1383. V roku 1778 úpravami zmenená aj jeho orientácia, posledná oprava v roku 2008. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria. Do východnej časti lode včlenená stará gotická časť, ktorej pôvodné presbytérium tvorí bočnú kaplnku. Priestory zaklenuté konchou, valenou klenbou s lunetami a krížovou klenbou s lunetami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2023 www.hc.sk

HORE