Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Adamovské Kochanovce - Kochanovce

[Kochanocz, Kochanóc, Kochanowce, Kohanóc, Vágkohány]

okres Trenčín, Trenčiansky kraj

cirkevný zbor Adamovské Kochanovce, Považský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.


Stavba postavená 1784.

História organov v objekte

Na povale kostola sú zbytky jednomanuálového, pedálového organa s mechanickými traktúrami a zásuvkovými vzdušnicami. Tento nástroj bol údajne prevezený z r. kat. kostola v Bojnej a mal slúžiť na rozšírenie organa.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE