Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Uhorské

[Uhorszka, Ujbarowa, Magyarfalu, Ipolymagyari, Uhorsko]

okres Poltár, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Uhorské, Novohradský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.

u/Uhorske_Ev_10.jpg

Klasicistický kostol s barokovými prvkami bol postavený v rokoch 1803 – 1808 na mieste staršieho dreveného chrámu z roku 1610. Kostol bol v roku 1837 renovovaný. Sieňový priestor so segmentovým uzáverom, zaklenutý krížovou klenbou s medzipásmi. V priečelí má predstavanú vežu členenú pilastrami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2023 www.hc.sk

HORE