Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Uloža

[Ulozsa, Ulocza, Köpern, Köperehren, Kőperény, Úloža]

okres Levoča, Prešovský kraj

farnosť Uloža, dekanát Levoča, Spišská diecéza

Kostol sv. Jána Krstiteľa [r. kat. farský]

u/Uloza_svJanKrstitel_05.jpg

Barokový kostol postavený v 1. polovici 18. storočia na staršom základe, upravený v roku 1754. Sieňový priestor s trojbokým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou zaklenutý krížovými hrebienkovými klenbami s lunetovým zakončením.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2023 www.hc.sk

HORE