Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Váhovce

[Vagha, Waghavcze, Wágha, Wagowce, Vágovce, Vágovec, Vága]

okres Galanta, Trnavský kraj

farnosť Váhovce, dekanát Galanta, Trnavská arcidiecéza

Kostol sv. Mikuláša [r. kat. farský]


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE