Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Vavrečka

[Vavrecska, Wawrecschka, Wawrecžka, Wawrečka]

okres Námestovo, Žilinský kraj

farnosť Vavrečka, dekanát Námestovo, Spišská diecéza

Kostol sv. Anny [r. kat. farský]


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE