Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Velčice

okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj

farnosť Velčice, dekanát Zlaté Moravce, Nitrianska diecéza

Kostol Najsvätejšej Trojice [r. kat. farský]


Stavba postavená 1723.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE