Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Veľká Čalomija

okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Malá Čalomija, Novohradský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE