Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Babiná

[Babasék, Bábaszék, Babina]

okres Zvolen, Banskobystrický kraj

farnosť Dobrá Niva, dekanát Zvolen, Banskobystrická diecéza

Kostol sv. Matúša [r. kat.]

ba/Babina_svMatus_C22_01.jpg

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2023 www.hc.sk

HORE