Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Babiná

[Babina, Babasék, Bábaszék]

okres Zvolen, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Babiná, Hontiansky seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.

ba/Babina_ev07.jpg

Jednoloďový kostol je postavený na obdĺžnikovom pôdoryse, ukončený je nižšou svätyňou s rovným uzáverom. Na strane oproti svätyni je murovaný chór s rovným parapetom. Priestor lode je klenutý valenou klenbou. Zaujímavé je, že kostol nemá bočné empory. K bočnej stene kostolnej lode je pristavená veža, v ktorej spodnej časti je hlavný vstup do priestoru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE