Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Báč

[Bacsfalva, Bacschfalu, Bácsfa, Bácsfalva, Bácsfalu, Bačfa]

okres Dunajská Streda, Trnavský kraj

farnosť Báč, dekanát Šamorín, Bratislavská arcidiecéza

Kostol sv. Antona Paduánskeho [r. kat. farský, pôvodne františkánsky]

ba/Bac_svAnton_01_M.jpg

Barokový kostol postavený v r. 1660 – 1674, upravený r. 1712. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom sanktuária, zaklenutá valenou klenbou s lunetami, ktorá dosadá na vystupujúcu rímsu pilastrov. Pri prvom klenbovom poli sa loď rozširuje dvoma bočnými kaplnkami, naznačujúcimi transept. Vstavaný chór na západnej strane zaklenutý hrebienkovou krížovou klenbou. Vstavaná veža je členená nárožnými pilastrami a krytá kupolou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2023 www.hc.sk

HORE