Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Bacúch

[Baczuch, Bazuch, Bacuch, Vacok]

okres Brezno, Banskobystrický kraj

farnosť Bacúch, dekanát Hron, Rožňavská diecéza

Kostol sv. Jozefa [r. kat. farský]

ba/BacuchKat_07.jpg

Kostol postavený v roku 1863, prestavaný a predĺžený v roku 1936. Jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Priestory zaklenuté pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE