Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Zákamenné

[Zakamene, Zákamena, Klin, Zakamenne-Klin, Klinazakamene]

okres Námestovo, Žilinský kraj

farnosť Zákamenné, dekanát Zákamenné, Spišská diecéza

Kostol Nanebovzatia Panny Márie [r. kat. farský]


Stavba postavená 1921.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE