Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Zákamenné

[Zakamene, Zákamena, Klin, Zakamenne-Klin, Klinazakamene]

okres Námestovo, Žilinský kraj

farnosť Zákamenné, dekanát Zákamenné, Spišská diecéza

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie [r. kat., kalvária]


Stavba postavená 1758.

Kaplnka je centrálnym objektom kalvárie.

Kaplnky krížovej cesty pochádzajú z roku 1862.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Píšťalový organ nebol zistený ani v kaplnkách krížovej cesty.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE