Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Bajtava

[Bajtha, Bajta]

okres Nové Zámky, Nitriansky kraj

farnosť Bajtava, dekanát Štúrovo, Nitrianska diecéza

Kostol Narodenia Panny Márie [r. kat. farský]


Kostol postavený v 17. storočí.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE