Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Zavar

[Zavar, Zawar]

okres Trnava, Trnavský kraj

farnosť Zavar, dekanát Trnava, Trnavská arcidiecéza

Kostol Narodenia Panny Márie [r. kat. farský]


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE