Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Zbrojníky

[Kétfegyvernek, Feďvernek]

okres Levice, Nitriansky kraj

cirkevný zbor Hontianska Vrbica-Zbrojníky, Reformovaný seniorát Barš

ref. kostol


Stavba postavená 1716.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE