Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ždiar

[Zdyar, Zár, Dzar, Zsjár, Zsdjár, Žjár, Morgenröthe]

okres Poprad, Prešovský kraj

farnosť Ždiar, dekanát Kežmarok, Spišská diecéza

Kostol Navštívenia Panny Márie [r. kat. farský]

zd/Zdiar_NavstiveniaPM_04.jpg

Kostol z roku 1907 postavený v secesne chápanom historizujúcom slohu s prvkami romantiky. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou. Priestory majú rovné stropy.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE