Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Žehňa

[Zegnye, Zegnya, Zsegnye, Zegňa, Segnye, Žegňa]

okres Prešov, Prešovský kraj

cirkevný zbor Žehňa, Šarišsko-zemplínsky seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.

ze/Zehna_Ev04.jpg

Románsky kostol z polovice 13. storočia, prístavba veže, sakristie  a zaklenutie zo 17. storočia. Protestantská empora z troch strán interiéru z 1. polovice 20. storočia. Kostol sa skladá z polkruhovej apsidy s pôvodnou románskou konchou, z priľahlého štvorca presbytéria zaklenutého krížovou rebrovou klenbou a lode s dvoma poľami ranobarokovej krížovej klenby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE