Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Banka

[Banka, Bánka]

okres Piešťany, Trnavský kraj

farnosť Piešťany-sv. Cyrila a Metoda, dekanát Piešťany, Trnavská arcidiecéza

Kostol sv. Martina [r. kat.]


Stavba postavená 1930.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE