Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Badín

[Badin, Badin és Tridubi, Erdőbádony]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Badín, Zvolenský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.

ba/Badin_ev_01_M.jpg

Stavba postavená 1866.

Kostol postavený r. 1865 banskobystrickým staviteľom S. Huszágom. Halový priestor je zaklenutý kláštornou a valenou klenbou. Po troch stranách priestoru obieha empora, spočivajúca na drevených stľpoch. Organ je umiestnený na empore oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE