Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Brzotín

[Berzéte, Bersetin, Berseten, Berzetín, Brzotýn]

okres Rožňava, Košický kraj

cirkevný zbor Brzotín, Abovsko-turniansky reformovaný seniorát

ref. kostol


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE