Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Budiná

[Budaszállás, Buda-Lehotha, Budalehota, Budiná Lhota]

okres Lučenec, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Budiná, Novohradský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.


História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE