Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Dunajská Lužná - Jánošíková

[Dienesd, Dénesdi, Dénesd, Schildern]

okres Senec, Bratislavský kraj

farnosť Dunajská Lužná, dekanát Senec, Bratislavská arcidiecéza

Kostol Povýšenia Svätého Kríža [r. kat. farský, dominikánsky]


Stavba postavená 1797.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE