Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Bánovce nad Bebravou

[Baan, Banowcze, Banowetz, Banowitz, Bánowce, Bán, Bánovce]

okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj

cirkevný zbor Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce, Považský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.


Kostol bol odkúpený a prestavaný zo synagógy.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE