Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Gemerská Poloma

[Kisveszverés, Malá Poloma / Nagyveszverés, Veľká Poloma]

okres Rožňava, Košický kraj

cirkevný zbor Gemerská Poloma, Gemerský seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE