Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Banská Bystrica - Stred

[Neozolium, Neüsoll, Novisolium, Neusohl, Besztercze-Bánya]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

cirkevný zbor Banská Bystrica, Zvolenský seniorát, Západný dištrikt

kostol ev. a. v.

bb/BB_ev_01_M.jpg

Klasicistický kostol, postavený v r. 1803 – 1807 staviteľom M. Pollackom na mieste, kde predtým stál drevený artikulárny kostol (teda pôvodne za mestskými hradbami). Kostol centrálneho typu na pôdoryse nerovnoramenného kríža s predĺženou osou. Hlavný priestor je zaklenutý pruskými klenbami, nad krížením lodí je vypuklá placka. Organ je na empore oproti oltáru.

História organov v objekte

Do nového kostola sa rozhodli nechať postaviť aj nový organ. Stavbou dvojmanuálového organa poverili svojho cirkevníka Michala Podkonického. Nástroj mal 20 registrov, 1208 píšťal a tri dlhé mechy. Jeho stavba sa však oproti dohodnutému termínu veľmi predĺžila a už v roku 1826 neodkladne potreboval opravu. Do súčasnosti sa zachovala len skriňa zadného pozitívu (slúži na odkladanie nôt). Po výtvarnej stránke bola veľmi zredukovaná. Jej pôvodnú podobu približuje starý popis: „V prednej, menšej čiastke organa, v prvom rade boly 19 cínové píšťalky, na obidvoch bokoch jedon – jedon anjel s trúbou, a trúbiaci do nej – v jednej ruke, v druhej ruke nad malým organčekom sa vznášajúcu korunu držiac, pod ktorou címer Uhorska a banícke odznaky: kladivo a mlatok bolo vidno“. Opis mimoriadne pripomína výzdobu pozitívu v ev. kostole v Gelnici.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE