Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Banská Bystrica - Stred

[Neozolium, Neüsoll, Novisolium, Neusohl, Besztercze-Bánya]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

farnosť Banská Bystrica-Mesto, dekanát Banská Bystrica-Mesto, Banskobystrická diecéza

Kostol Nanebovzatia Panny Márie [r. kat. farský, nemecký]

bb/BB_NanebovzPM_01_M.jpg

Kostol postavený v hradnom areáli, pôvodne jednoloďový so štvorcovou svätyňou a vežou (cca 1225). Začiatkom 14. storočia začalo dlhodobé prestavovanie a rozširovanie kostola. Na severnej strane prestavali v r. 1478 bočnú loď baziliky na kaplnku sv. Barbory, partónky baníkov. Známa je neskorogostickým oltárom Majstra Pavla z Levoče z r. 1475. V rokoch 1494 – 1505 predĺžili loď a pristavali veľkú svätyňu s trojbokým uzáverom. Veľký požiar r. 1761 kostol značne poškodil. Po požiari kostol barokovo upravili na jednoloďový priestor s veľkou svätyňou a znovu zaklenuli pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE