Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Banská Bystrica - Belveder (sídlisko)

[Neozolium, Neüsoll, Novisolium, Neusohl, Banska Bistryca, Besztercze-Bánya]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

farnosť Banská Bystrica-Belveder, dekanát Banská Bystrica-Katedrála, Banskobystrická diecéza

Kostol Božieho milosrdenstva [r. kat. farský]

ba/BanskaBystrica_Belveder_rk_01.jpg

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Fotogaléria


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE