Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Banská Bystrica - Fončorda

[Neozolium, Neüsoll, Novisolium, Neusohl, Besztercze-Bánya]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

farnosť Banská Bystrica-Fončorda, dekanát Banská Bystrica-Katedrála, Banskobystrická diecéza

Kostol sv. Michala, archanjela [r. kat. farský]

ba/BanskaBystrica_Foncorda_rk_01.jpg

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Fotogaléria


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE