Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Banská Bystrica - Radvaň

[Radvan, Radwany, Radvány, Radvaň nad Hronom, Radvaň-Kráľová]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

farnosť Banská Bystrica-Radvaň, dekanát Banská Bystrica-Katedrála, Banskobystrická diecéza

Kostol Narodenia Panny Márie [r. kat. farský, redemptoristický]

r/Radvan_BB_rk_01.jpg

Stavba postavená 1283.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Fotogaléria


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE