Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Banská Bystrica - Sásová

[Saszowa, Sachsendorf, Sásowa, Szászova, Szászfalva, Zólyomszászfalu]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

farnosť Banská Bystrica-Sásová, dekanát Banská Bystrica-Mesto, Banskobystrická diecéza

Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov [r. kat. farský, saleziánsky]

ba/BanskaBystrica_sasova_rk_01.jpg

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Fotogaléria


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE