Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Banská Bystrica - Uľanka

[Ulmanka, Ulmánka, Olmányfalva]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

farnosť Uľanka, dekanát Banská Bystrica-Mesto, Banskobystrická diecéza

Kostol sv. Antona Paduánskeho [r. kat. farský]

bb/BB-Ulanka_svAnton_01.jpg

Stavba postavená 1828.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Fotogaléria


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE