Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Banská Bystrica - Stred

[Neozolium, Neüsoll, Novisolium, Neusohl, Besztercze-Bánya]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

farnosť Banská Bystrica-Mesto, dekanát Banská Bystrica-Mesto, Banskobystrická diecéza

Kostol Svätého Kríža [r. kat., slovenský]


Stavba postavená 1452.

Kostol sv. Kríža, zvaný Slovenský, postavený v hradnom areáli pri severnom opevnení.

Pôvodne gotická kaplnka s dvoma poľami rebrovej klenby a malé sanktuárium, postavené majstrom Hanušom r. 1479. Stála samostatne pri severnej stene hradného opevnenia a nesiahala až po Matejov dom. Prístavba predsiene na západnej strane až po Matejov dom je z r. 1492.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE