Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Banská Bystrica - Stred

[Neozolium, Neüsoll, Novisolium, Neusohl, Besztercze-Bánya]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

krematórium


Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE