Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Iliašovce

[Illassowce, Ilassowcze, Iliássowce, Eliássowce, Illésfalu, Illésfalva, Seperdorff, Selgersdorf, Sperndorf]

okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

farnosť Iliašovce, dekanát Levoča, Spišská diecéza

Kostol Sedembolestnej Panny Márie [r. kat. farský]

i/iliasovce_7bolpm_27.jpg

Barokovo-rokoková stavba z rokov 1768 – 1770, veža a fasády dokončené roku 1799. Jednolodie s polygonálnym uzáverom, sakristiou a predstavanou štvorpodlažnou vežou. Priestory zaklenuté pruskými klenbami. Nad sakristiou zemepanské oratórium.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE