Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Iliašovce

[Illassowce, Ilassowcze, Iliássowce, Eliássowce, Illésfalu, Illésfalva, Seperdorff, Selgersdorf, Sperndorf]

okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

cirkevný zbor Iliašovce, Tatranský seniorát, Východný dištrikt

kostol ev. a. v.

i/iliasovce_ev_10.jpg

Historizujúci neobarokový kostol, postavený v roku 1927. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE