Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

LOKALITY (2500)

A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Z    všetky

Stránkovanie

Banská Bystrica

Banská Bystrica

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Katedrála sv. Františka Xaverského

Banská Bystrica

Banská Bystrica

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu – Koncertná sála

Banská Bystrica

Banská Bystrica

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
kostol ev. a. v.

Banská Bystrica

Banská Bystrica

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Banská Bystrica

Banská Bystrica

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol sv. Alžbety Uhorskej

Banská Bystrica

Banská Bystrica

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Svätého Kríža

Banská Bystrica

Banská Bystrica

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
krematórium

Banská Bystrica

Banská Bystrica

- Belveder (sídlisko)

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Božieho milosrdenstva

Banská Bystrica

Banská Bystrica

- Fončorda

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol sv. Michala, archanjela

Banská Bystrica

Banská Bystrica

- Jakub

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol sv. Jakuba

Banská Bystrica

Banská Bystrica

- Podlavice

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Ducha Svätého

Banská Bystrica

Banská Bystrica

- Radvaň

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
kostol ev. a. v.

Banská Bystrica

Banská Bystrica

- Radvaň

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Narodenia Panny Márie

Banská Bystrica

Banská Bystrica

- Sásová

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov

Banská Bystrica

Banská Bystrica

- Šalková

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Svätej Rodiny

Banská Bystrica

Banská Bystrica

- Šalková

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
modlitebňa ev. a. v.

Banská Bystrica

Banská Bystrica

- Uľanka

okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol sv. Antona Paduánskeho

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

- Banky

okres Banská Štiavnica
Banskobystrický kraj
Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

- Drieňová

okres Banská Štiavnica
Banskobystrický kraj
Kaplnka Svätej rodiny

Banský Studenec

Banský Studenec

okres Banská Štiavnica
Banskobystrický kraj
Kostol Premenenia Pána

Barca

Barca

okres Rimavská Sobota
Banskobystrický kraj
Kostol Najsvätejšej Trojice

Bardejov

Bardejov

okres Bardejov
Prešovský kraj
Bazilika sv. Egídia

Bardejov

Bardejov

okres Bardejov
Prešovský kraj
kostol ev. a. v.

Bardejov

Bardejov

okres Bardejov
Prešovský kraj
Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Stránkovanie


© Hudobné centrum 2021 www.hc.sk

HORE