Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Chmeľovec, okres Prešov
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 6


Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 6

2. pol. 19. stor., neznámy organár – novostavba

Pôvodne 6-registrový pozitív neznámeho autora z 19. storočia.

1906, Henrich Schiffner – premiestnenie nástroja

Okolo roku 1906 bol inštalovaný do novopostaveného kostola Panny Márie v obci Dubí (ČR, okres Teplice). Predtým však prešiel prestavbou.
Pražský organár Heinrich Schiffner pravdepodobne upravil dispozíciu a nástroj dostal novú organovú skriňu. Údaje potvrdzuje aj nápis v organovej skrini „Eichwald“, čo je historický názov severočeskej obce Dubí a papierový štítok s hlavičkou firmy Heinricha Schiffnera nalepený na drevenej konštrukcii vo vnútri skrine. Organ plnil iba provizórnu funkciu do doby, kým si cirkevná obec nezadovážila nový organ. V rokoch 1911-1914 postavil Heinrich Schiffner do kostola v Dubí dvojmanuálový 28-registrový pneumatický organ. Starší organ sa ocitol na neznámom mieste.

1917, Josef Růžička – premiestnenie nástroja

Ďalšia informácia o nástroji pochádza z roku 1917. Podľa nápisu v organovej skrini ho dňa 30. júna 1917 postavil v bližšie nešpecifikovanej lokalite Jozef Ružička, organár zo Žďáru nad Sázavou. Nie je známe, kedy sa nástroj dostal na súčasné miesto, predpokladáme však istú súvislosť s organárom Vladimírom Grygarom. Vo vnútri skrine sa zachovala železničná sprievodka stanice Teplice-Lázně, kde sa uvádza miesto určenia Nemcovce, čo je najbližšia železničná stanica k obci Chmeľovec.

1988, neznámy organár – rekonštrukcia

Prieskum: Marek Cepko, 2013

Dispozícia

Manuál (C – d3, 51 klávesov)Pedál (E – a / C – H)
Gedacktflöte(privesený) 
Salicional  
Principal  
Gedacktflöte  
Octav  
Rauschquinte (1x)1 1/3´  

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE