Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Zemianske Kostoľany, okres Prievidza
kostol ev. a. v.
Organový pozitív I / 5


Organový pozitív I / 5

prelom 18./19. stor., neznámy organár – novostavba

Informácia zo Súpisu pamiatok na Slovensku III: „Starý organ z poslednej štvrtiny 17. stor.“ určite nie je pravdivá.

2004-2008, Ján Valovič, Marian Alojz Mayer – generálna oprava

Organ bol do roku 2007 niekoľko desiatok rokov nepoužívateľný.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2008

Dispozícia

Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Kopula
Flauta
Principál
Oktáva
Superoktáva1/2´

Tremulant

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE