Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Brutovce, okres Levoča
Kostol sv. Vavrinca
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

okolo 1900, neznámy organár – novostavba

Organ z prelomu 19. a 20. storočia mal pôvodne mechanické traktúry.

okolo 2000, Štefan Tyrol – prestavba

Prestavba na pneumatickú traktúru, pričom bol dodaný hrací stôl pochádzajúci z nástroja Júliusa Gunu z r. kat. kostola v Klčove. Časť píšťal a zásobný mech sú novšie, register Mixtúra je čiastočne prestavaný. Podľa chýbajúcej rímsy strednej veže organovej skrine je možné prdpokladať, že organ bol premiestnený z inej lokality.

Prieskum: Marek Cepko, 2010

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Manuál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Kryt  
Salicional  
Oktáva  
Mixtúra 3x2 2/3´  

Spojky: I 4´, I/P 8´
Pevné kombinácie: Forte
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE