Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou
kostol ev. a. v.
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/11 (5+4+3/2)


1910, Steinmeyer G. F. & Co. – novostavba

Opus 1074. Organ bol pôvodne postavený pre neznámu lokalitu v Nemecku. Firmu v tom čase viedol Johannes Steinmeyer, syn zakladateľa Georga Friedricha Steinmeyera.

neznámy rok, neznámy organár – prestavba

Dispozičné zmeny. Ide najmä o registre II. manuálu Principal 2´ a Quinta 1 1/3´. Je pravdepodobné, že zmeny sa realizovali ešte počas existencie nástroja v Nemecku.

prelom 20./21. stor., neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol koncom 20. alebo začiatkom 21. storočia prevezený z Nemecka a postavený v Bánovciach nad Bebravou. Pri stavbe v Bánovciach bola značná časť olovených rúrok traktúr vymenená za rúrky z čiernej umelej hmoty.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2004

Firemný nápis

opus 1074 // G. F. Steinmeyer & Cie / kgl. bayr. Hof – Orgel &. Harmoniumfabrik / Oettingen, Bayern // 1910

Dispozícia

I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalLieblich GedecktSubbass16´
FlöteDolceZartbass*16´
OctavGemshornVioloncello
Mixtur 3x1 1/3´Prinzipal  
  Quinte1 1/3´  

Spojky: Pedal Coppel z. I. M., Pedal Coppel z. II. M., Manual Coppel, Superoctav Coppel II – I. M., Suboctav Coppel II – I. M.
Pomocné zariadenia: Registerschweller (registrový valec), Schweller II. Manual (žalúzie)

Pneumatické traktúry, výpustné vzdušnice s taškovými ventilmi.

* = register používa píšťaly Subbasu – zoslabenie Subbasu 16´

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE