Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Markušovce, okres Spišská Nová Ves
Múzeum klávesových nástrojov - Letohrádok Dardanely
Organový pozitív I / 6


Organový pozitív I / 6

Nástroj pochádza z ev. a. v. kostola v Jurskom (okres Kežmarok). Od r. 1997 je súčasťou expozície Múzea klávesových hudobných nástrojov.

2. pol. 17. stor., neznámy organár – novostavba

Pôvodne postavený pre ev. a. v. kostol v Jurskom (okres Kežmarok).

1984, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ odkúpený a premiestnený do súčasnej lokality.

1997, Bohumil Žloutek, Jan Kubát – reštaurovanie

Reštaurovanie nástroja, ktorý sa nachádzal v dezolátnom stave. Chýbala väčšina kovových píšťal, drevené časti boli značne poškodené. Pri reštaurovaní boli viaceré časti organa celkom vymenené.

Prieskum: Marek Cepko, 2006

Dispozícia

Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Kopula major
Principál
Kopula minor
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Mixtúra 2x*

* = kvint-kvartové repetície na tónoch f1, dis2

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2022 www.hc.sk

HORE