Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jasenov, okres Humenné
Kostol sv. Martina z Tours
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4


Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4

1913, Rieger – novostavba

1969, Štefan Gábor, Pavol Baxa st. – prestavba

Zmenená dispozícia, pribudovaný pedál, nové tónové relé a tónové lišty, tremolo.

1993, Pavol Baxa ml. – oprava

Prieskum: Marek Cepko, 2015

Firemný nápis

Opus 1884 RIEGER OTTÓ Budapest.

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h, 24 klávesov)
Kryt(privesený) 
Salicional  
Principá  
Flauta  

Spojky: Super (man. superspojka), Pedál (ped. spojka)
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE