Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Michalok, okres Vranov nad Topľou
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Jednomanuálový organ bez pedála I / 5


Jednomanuálový organ bez pedála I / 5

Malý bezpedálový organ s firemnou tabuľkou Júliusa Gunu na hracom stole približne zo začiatku 20. storočia. Podobný nástroj sa nachádza v r. kat. kostole v Kľušovskej Zábave (okres Bardejov).

zač. 20. stor., neznámy organár – novostavba

neznámy rok, Július Guna – prestavba

Pravdepodobne prestavba. Na organe sa z nej zachoval firemný štítok.

Prieskum: Marek Cepko, 2014

Firemný nápis

Guna Gyula és Fia / Orgona és harmoniumgyára / Prešov

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Bourdon
Salicional
Principal
Flautino
Cornetino 2x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE