Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Merašice, okres Hlohovec
Kostol sv. Martina
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (6/4+2/1)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (6/4+2/1)

koniec 19. stor., Rieger – novostavba

Rieger Testvérek, Budapest és Jägerndorf (údaj z ukazovateľa výšky mechu).

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Prospektové píšťaly zrekvirované počas 1. svetovej vojny boli neskôr nahradené.

po 1945, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Po postavení bočnej lode kostola po 2. svetovej vojne bol organ premiestnený zo zadnej empory na novopostavenú bočnú (údaj od miestneho farára). Pre nízky strop je vzdušnica manuálu dosť nízko, preto píšťaly znejú do čelnej steny podstavca.

1977, neznámy organár – generálna oprava

August 1977 (údaj z organovej skrine).

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Nové píšťaly a vzdušnica registra Aeolina (zapína sa ťahadlom Dulcian 8´), pôvodne tu bol pravdepodobne register Kvinta šumivá 2 2/3´. Iné opravy a prestavby neboli zistené.

Prieskum: Marek Cepko, 2001

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbass16´
GedecktOctavbass8´ (ext.)
Salicional  
Aeolina  
Octave4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  

Spojky: Pedal-Coppel
Pevné kombinácie: Mezzo-Forte, Forte

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE