Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Bacúch, okres Brezno
Kostol sv. Jozefa
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)

Organ Josefa Matěja Wunša (Sušice) z obdobia prvej štvrtiny 20. storočia. Je možné, že organ bol na súčasné miesto prenesený z niektorej lokality v južných Čechách. Nástroj má čiastočne pozmenenú dispozíciu.

1. štvrtina 20. stor., Matěj Josef Wunš – novostavba

1. desaťročie 21. stor., neznámy organár – prestavba

Pôvodný register Oktáva 4´ prebudovaný na 2´ polohu (Dolce (?) 2´), prestavba a obnova ovládacích prvkov na hracom stole.

Prieskum: Marek Cepko, 2011

Firemný nápis

M. J. WUNŠ STAVITEL VARHAN / V SUŠICI

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Kryt  
Salicionál  
Flauta  
Dolce  
Kvinta šumivá 2x2 2/3´  

Spojky: I / P
Pevné kombinácie: Piano, Forte
Tremolo

Tónová traktúra mechanická, registrová pneumatická; kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE