Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Tobiáš Pantoček

[Pantuček, Panticsek, Pontazek, Pontocsek, Bantätschickh, Pantoszek, Paulotsek, Bondoschek – Tobias, Dopia]

* 1691, Telč (okr. Jihlava)
† pred 31.1.1735


BIO

Pokrstený bol 19. februára 1691 v meste Telč (okr. Jihlava).a Nevieme kde sa vyučil. 17. januára 1719 sa oženil v Mikulove (okr. Břeclav) s Annou Johannou  (za slobodna Paumann).b  Dielňu mal v Želetave (okr. Třebíč), neskôr v Mikulove a napokon v Prešporku. V Mikulove sa im narodili štyri deti: Šimon Karel (8. októbra 1719),  Marie Josefa (4. februára 1721), Jan Jiří (4. februára 1723) a Marie Terezie (6. februára 1725). Sehnal však uvádza len tri deti.c  Narodenie Pantočekovej dcéry Marie Josefy v Mikulove sa dalo predpokladať z jej sobáša v Prešporku 6. augusta 1742.d

Niekedy okolo roku 1727 sa Pantoček presťahoval aj s rodinou do Prešporku. Svedčí o tom zápis v daňovej knihe Prešporkue a aj narodenie ďalšej dcéry Anny Marie v Prešporku (20. júna 1727).f Po nej sa narodili ešte ďalšie dve dcéry, a to Maria Barbara (2. júna 1729)g a Maria Catharina (31. januára 1735).h Prvé dve v Prešporku narodené dcéry mal s prvou manželkou Annou Joannou, tretiu už s ďalšou manželkou Katarínou. Teda niekedy v období od júna 1729 do roku 1734 ovdovel. Druhýkrát sa oženil s Katarínou, ale nevieme kedy a kde. V prešporskej matrike sobášených v Dóme sv. Martina v rokoch 1725 – 1744 je 6. augusta 1742 zaznamenaný sobáš Pantočkovej dcéry Josephy. V matrike je uvedené, že je dcérou organára Pantucseka a jeho manželky Joanny. Problém je v tom, že krstné meno Pantočka je uvedené ako Mathias (Matej).d Nevieme, či bol krstený dvoma krstnými menami (Tobias Mathias), alebo meno Mathias bolo uvedené omylom. V matrikách prešporského Dómu sv. Martina sa uvádza Pantočekovo povolanie Orglmacher, resp. Organifex. Vo Wultendorfe (Niederösterreich) je v roku 1722 zapísaný ako: Tischler und Orgelmacher zu Nigelsburg. V Prešporku pracoval aj v službách ostrihomského arcibiskupa Imricha Esterházyho.i

Zomrel niekedy v období medzi aprílom 1734 a 31. januárom 1735. Jeho dcéra Maria Catharina, pokrstená 31. januára 1735 je v matrike uvedená ako „posthuma“, teda dieťa narodené po smrti otca.j  V matrikách úmrtí Dómu sv. Martina som jeho meno nenašiel, možno zomrel niekde mimo Prešporka. Vdova po ňom Katarína Pantucseková sa znovu vydala 28. februára 1740 v Dóme sv. Martina za Blásiusa Gasparika. V Dómskej matrike sobášených je o tom záznam:  Die eadem (28va Februarius 1740) Sponsus. Juvenis Blasius Gasparik fossor. Sp. Catharina Tobiae Pantocsek Organarÿ relicta Vidua. Testes: Joanes Figura, et Martinus Kovacz fossores. Idem (Joannes Loviskovicz).k

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY