Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jacob Deutschmann

[Deutschmann; Johann Jacob]

* 1795, Lauben (Nemecko)
† 11.3.1853, Viedeň


BIO

Jacob Deutchmann sa pôvodne vyučil za mlynára. Neskôr odišiel do Viedne, kde sa u strýka Friedricha Deutschmanna vyučil za organára, výrobcu klavírov a harmónií.

Organárska dielňa

Jacob Deutchmann patril medzi významných organárov prvej polovice 19. storočia. Staval väčšie, dvojmanuálové organy s počtom registrov 25 – 30 nielen v Rakúsku, ale aj v Uhorsku a na Morave. Vyrábal tiež harmóniá. Harmóniové jazykové registre staval takisto do organov a predával ich aj iným organárom. Na súbehu na nový organ sa jeho návrhy niekoľkokrát stretli aj s návrhmi Karola Klöcknera. Z týchto súbehov vyšiel spravidla víťazne. Na Slovensku zatiaľ vieme o dvoch nových nástrojoch z jeho dielne. R. 1826 postavil organ pre r. kat. kostol v Lozorne a r. 1838 pre Veľký chrám ev. a. v. v Bratislave. Oba nástroje už zanikli. Zachoval sa však kontrakt na zaujímavý organ v Bratislave.

Zoznam prác

Lozorno; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol sv. Kataríny, 1826 – stavba organa (zanikol r. 1922).

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Veľký ev. a. v. chrám, 1838 – dvojmanuálový 27-registrový organ s pedálom (13+7+7), mechanická zásuvka (zanikol r. 1922).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE